fbpx

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

Bezbolan porođaj u porodilištu Plave Poliklinike

zasto_porodjaj_u_plavoj_poliklinici

Jedan od ciljeva kojem teži savremeno akušerstvo jeste olakšavanje prirodnog toka porođaja, koji će zahvaljujući ublažavanju porođajnih bolova, ostati majci u najlepšoj uspomeni. Tako smo prateći  razvoj anesteziologije, a sa obzirom da imamo dovoljno obučenog akušerskog kadra za rad u porodilištu, našim pacijenticama obezbjedili mogućnost bezbolnog porođaja.

Uklanjanje i ublažavanje bolova u porođaju je timski rad ginekologa – akušera, anesteziologa, neonatologa i njihovih saradnika.

Akušer određuje vrijeme za postavljanje epiduralnog katetera, prati tok porođaja i završava ga uz pomoć babice. Anesteziolog uz pomoć anestetičara postavlja epiduralni kateter, daje anestetik, prilagođava dozu u toku porođaja i neprekidno kontroliše sve vitalne funkcije porodilje (krvni pritisak, puls, disanje…). Neonatolog prihvata dijete i preuzima dalju brigu o njemu. O svemu ovome se vodi detaljna medicinska dokumentacija.

Regionalna (blok) anestezija i analgezija u akušerstvu na najbolji način ispunjava svoj cilj, to jest omogućava bezbolan porođaj pri čemu ne ugrožava život ni majke ni ploda.

U našoj Poliklinici se izvode sljedeće vrste regionalne anestezije i analgezije:

Spinalna analgezija –  izvodimo je kada je porodilja u odmaklom prvom porođajnom dobu, kada se očekuje završetak porođaja u okviru dva sata, koliko bi bilo i trajanje analgezije. Ovdje nam je potreban brz nastanak bloka, što se spinalnom tehnikom i postiže.

Epiduralna anestezija i analgezija kao oblik regionalne anestezije sastoji se u aplikaciji lokalnog anestetika kroz kateter u epiduralni prostor i smatra se jednom od najboljih vrsta obezboljavanja u akušerstvu. Korištenje epiduralnih katetera omogućava kontinuirano doziranje anestetika i samim tim produženo vrijeme djelovanja.

Kombinovana spinalna – epiduralna analgezija koristi prednosti obje predhodne  metode. Primjenjujemo je, takođe, u slučajevima već odmaklog porođaja, kada spinalnom analgezijom brzo postižemo sakralni blok i smirujemo porodilju. Ukoliko porođaj traje duže od dejstva spinalne analgezije, proces se nastavlja epiduralnim intermitentnim bolusima ili kontinuiranom infuzijom kroz epiduralni kateter.

Velika prednost kontinuirane epiduralne blokade (epiduralna i kombinovana spinalna – epiduralna analgezija)  je u tome što jednostavnim dodavanjem medikamenta kroz epiduralni kateter  možemo obezbjediti potpunu anesteziju za eventualno potrebno operativno dovršavanje porođaja carskim rezom.

Nisu sve žene mogući kandidati za porođaj uz primjenu regionalne anestezije. Naime, neophodan je anesteziološki pregled te povoljan akušerski nalaz pacijentice, da bi se omogućila ova intervencija. Pretjerano nizak krvni pritisak, poremećaji zgrušavanja krvi, infekcija krvi ili infekcija kože na mjestu gdje se postavlja kateter, problemi sa kičmom (povreda ili operacija kičmenog stuba), te prijašnje alergijske reakcije na lokalni anestetik, kontraindikacije su za primjenu spinalne ili epiduralne analgezije.

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Želite zakazati termin?

Kontaktirajte nas pozivom na broj 035 393 111