Laboratorija

Laboratorijske pretrage koje vršimo, osim ako analize ne zahtijevaju određenu vremensku proceduru, u najskorije vrijeme budu gotove, pod strogim nadzorom naših inžinjera, poštujući filigransku proceduru i tačnost.

Osluškujući Vaše potrebe omogućili smo Vam najpovoljnije laboratorijske analize sa najvišim stepenom pouzdanosti u svim našim objektima – Plava Poliklinika, Plava Lab i Plava bolnica Centar.

Zahvaljujući stručnom osoblju, kvalitetnoj opremi i korištenju reagenasa svjetski priznatih proizvođača vrhunskog kvaliteta, uz poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, možete se osloniti na rezultate naših analiza, koji će ostati pouzdani, tačni i brzi.

Primjena dosadašnjeg kocepta sveobuhvatne usluge  posebno je značajna za laboratorijske analize jer Vam je omogućeno da na istom mjestu dobijete i očitavanje nalaza od strane stručnog lica.

Priprema pacijenta

Kako bi Vaši rezultati bili pouzdani, neophodno je da budete adekvatno pripremljeni  i upućeni u procedure uzorkovanja krvi. Naša je obaveza da Vas uputimo i da Vam u tome pomognemo.

Pravilna priprema pacijenta prije uzorkovanja krvi je vrlo značajna, jer od nje zavisi i tačnost rezultata.

Način pripreme ovisi od vrste analiza koje se rade. Na rezultate laboratorijskih pretraga utiču sljedeći parametri:

 • Režim ishrane
 • Indeks tjelesne mase (BMI)
 • Godine
 •  Spol
 • Primjena terapije (npr.antibiotici)
 • Trudnoća
 • Fizička aktivnost
 • Određene životne navike ( konzumiranje duhana, kafe, alkohola…)

Da bi se pravilno tumačili dobijeni rezultati i odredile referentne vrijednosti, potrebno je dati tačne podatke prije uzorkovanja.

 

Preporuke

 • Uzimanje uzorka za kompletnu krvnu sliku ( eritrociti, leukociti, hemoglobin…) moguće je tokom cijelog dana, adekvatan uzorak je  venska i kapilarna krv.
 •  Ne preporučuje se veća fizička aktivnost tokom 24 sata prije uzorkovanja, jer utiče na povišene vrijednosti pojedinih enzima.
 • Za većinu biohemijskih analiza ( posebno za analizu glukoze, holesterola, triglicerida…) neophodno je uzimanje uzorka na prazan stomak 10 do 12 sati nakon poslednjeg obroka.
 •  Uzorci za određivanje nivoa tumorskih markera, virusa i većine hormona, također se mogu uzimati neovisno od vremena uzorkovanja, ali je preporučljivo ne konzumirati hranu i piće najmanje 2 do 3 sata prije vađenja krvi. Za analize prolaktin, kortizol i ACTH neophodno je mirovanje od 20 minuta prije uzorkovanja.
 • Za pojedine analize je izuzetno značajno vrijeme uzimanja uzorka ( cirkadijalni ritam), faza menstrualnog ciklusa ili nedjelja trudnoće, i tada je neophodna konsultacija sa liječnikom prije uzorkovanja da bi se pribavio pravilan uzorak.
 •  Za analizu urina potrebno je, nakon lične higijene ( toaleta toplom vodom i sapunom), prvi jutarnji urin ( srednji mlaz)  u sterilnoj posudi u najkraćem mogućem roku donijeti u laboratoriju.
 • Za pacijente koji su na  oralnoj antikoagulantnoj terapiji ili bilo kojoj drugoj terapiji za hronične bolesti, preporuka je  vađenje krvi u jutarnjim satima, a odmah nakon uzorkovanja i uzimanje uobičajene terapije.