Obavljamo opšte i specijalističke preglede kao i prateće dijagnostičke procedure neophodne za sagladavanje problema i određivanje smjernica u Vašem liječenju.

Prim. dr Senada Hujdurović, kardiolog

U našoj poliklinici ordiniraju: