Obavljamo opšte i specijalističke preglede kao i prateće dijagnostičke procedure neophodne za sagladavanje problema i određivanje smjernica u Vašem liječenju.

U našoj poliklinici ordiniraju: