fbpx

Misija

Misija ustanove je uspostavljanje i razvoj sistema kvaliteta u cilju pružanja najkvalitetnije zdravstvene zaštite, uz stalna poboljšanja i uspostavu kvaliteta u svim organizacionim jedinicama. Nastojimo da omogućimo širok spektar zdravstvenih usluga, prilagođen željama i potrebama pacijenata, kako bismo na jednom mjestu pružili potpunu zdravstvenu zaštitu.

Vizija

Naša vizija je da budemo lideri privatnog zdravstvenog sektora, prepoznati po kvalitetu pruženih usluga, sa pacijentom u središtu procesa zdravstvene zaštite. Želimo da stalnim razvojem sistema kontrole kvaliteta i sigurnosti stvorimo instituciju bolju od njenih pojedinaca.

Vrijednosti

Vodeći cilj naše ustanove je ispunjavanje zahtjeva standarda kvaliteta kao i dobra medicinska praksa temeljena na dokazima, domaćim i međunarodnim standardima, preporukama i smjernicama. Naše vrijednosti se ogledaju kroz:

– prepoznavanje zahtjeva i potreba naših korisnika;

– uspostavljanje propisanih standarda kvaliteta, s naglaskom na one koji se odnose na sigurnost bolesnika i zaposlenika;

– kontinuirano procjenjivanje i unaprjeđenje kvaliteta rada;

– usklađivanje svih radnih procesa sa zakonskim standardima;

– efikasno upravljanje svim postojećim resursima;

– osiguranje materijalnih i ljudskih resursa potrebnih za kvalitetno ostvarivanje usluga;

– razvoj napredne zdravstvene usluge temeljene na savremenim tehnologijama i medicinskim saznanjima;

– brigu o profesionalnom razvoju, odgovarajućim radnim uslovima i zadovoljstvu svih zaposlenika.

Želite zakazati termin?

Kontaktirajte nas pozivom na broj 035 393 111