CT Koronarografija

CT koronarografija  je neinvazivna metoda prikaza krvnih žila(koronarne arterije) srca. Indikacije za rad postavlja ljekar na osnovu anamneze, pregleda i ranijih nalaza pacijenta, urađenih drugih pretraga. Za sam pregled pacijent treba da pripremi svoju medicinsku dokumentaciju neke ranije nalaze koje je radio, zbog čega radi ili zbog čega je predložena ova pretraga, treba imati nalaze uree i kreatinina jer […]

CT Toraxa

Prilikom pregleda toraxa na CT aparatu neophodno je da se pacijent detaljno upozna sa procedurom snimanja te da donese nalaze urea i kreatinin na uvid a poželjna je i prethodna dokumentacija (historija bolesti). Samo snimanje traje 5-10 minuta te je obavezna intravenska aplikacija jodnog kontrasta da bi dobili željeni rezultat na ct snimku.

CT abdomena

Pregled abdomena na CT-u se sastoji od pripreme koju pacijent obavlja 30 minuta neposredno prije snimanja. Pacijent pije 3 čaše jodnog kontrasta razblaženog određenom kolicinom vode u vremenskom intervalu (3 čaše na svakih 15 min). Pregled traje 5-15 minuta zavisno od uputne dijagnoze pacijenta te je obavezna intravenska aplikacija jodnog kontrasta da bi dobili Željeni […]

CT kičme

Kako se pripremiti za pregled Ukoliko nije drugačije naglašeno, pregled ne zahtijeva posebnu pripremu, ali postoje neke stvari koje trebate reći svome ljekaru. Sa sobom obavezno ponesite važeću uputnicu, kao i prethodne medicinske nalaze i snimke koji imaju veze sa CT pregledom koji trebate obaviti. Prije samog pregleda potrebno je skinuti krupni nakit koji može […]

CT glave

U neuroradiološke CT preglede spadaju CT pregled glave, paranazalnih šupljina (sinusa), orbita (očnih prostora), temporalnih kostiju (struktura spoljnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uha). Neke od indikacija za izvođenje neuro CT pregleda su:  glavobolja,  epileptički napadi,  povreda glave, prelom lobanje,  poremećaj ravnoteže,  konfuzno stanje – dezorjentisanost, zbunjenost,  nagla promena ponašanja,  poremećaj svijesti,  ponavljani padovi,  slabost ili trnjenje […]