MRI glave

Magnetnu rezonacu mozga, krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata potrebno je uraditi kod osoba koje imaju tegobe (sumnjive na moždani udar-moždani infarkt ili moždano krvarenje, česte glavobolje, vrtoglavice i nestabilnosti, trnjenja ruku i nogu, epileptičke napade i sve druge krize svesti, nagle i nejasne poremećaje vida, sluha i čula mirisa, poremećaja koncentracije i pamćenja, […]

MRI dojke

Magnetna rezonanca dojki (MRI dojki) je dijagnostička metoda, koja  se primjenjuje u ranom otkrivanju bolesti (tumora) dojki. Prikazuju se sve mekotkivne strukture dojke (masno, žlijezdano, fibrozno tkivo, i tumorske promjene). Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali, gdje pacijent leži na stolu oko koga se nalazi magnetni kalem. Sistem je poluotvoren, sa tunelom dužine od […]

CT Koronarografija

CT koronarografija  je neinvazivna metoda prikaza krvnih žila(koronarne arterije) srca. Indikacije za rad postavlja ljekar na osnovu anamneze, pregleda i ranijih nalaza pacijenta, urađenih drugih pretraga. Za sam pregled pacijent treba da pripremi svoju medicinsku dokumentaciju neke ranije nalaze koje je radio, zbog čega radi ili zbog čega je predložena ova pretraga, treba imati nalaze uree i kreatinina jer […]

CT Toraxa

Prilikom pregleda toraxa na CT aparatu neophodno je da se pacijent detaljno upozna sa procedurom snimanja te da donese nalaze urea i kreatinin na uvid a poželjna je i prethodna dokumentacija (historija bolesti). Samo snimanje traje 5-10 minuta te je obavezna intravenska aplikacija jodnog kontrasta da bi dobili željeni rezultat na ct snimku.

CT abdomena

Pregled abdomena na CT-u se sastoji od pripreme koju pacijent obavlja 30 minuta neposredno prije snimanja. Pacijent pije 3 čaše jodnog kontrasta razblaženog određenom kolicinom vode u vremenskom intervalu (3 čaše na svakih 15 min). Pregled traje 5-15 minuta zavisno od uputne dijagnoze pacijenta te je obavezna intravenska aplikacija jodnog kontrasta da bi dobili Željeni […]