Plava poliklinika 20 godina sa vama. Prva privatna porodična zdravstvena ustanova sa centralnim sjedištem u Tuzli i manjom ispostavom u Sarajevu, slavi punoljetstvo.

Trenutno se prostire na preko 1000 m², sa više od 40 stalno zaposlenih i velikim brojem konsultanata. Vlasnici Prim.dr Džemil Hujdurović spec.ginekologije i akušerstva, dr porodične medicine i Prim.dr Senada Hujdurović spec. Interne medicine-kardiolog i dr porodične medicine, planiraju dodatno proširenje kapaciteta !

Plava Poliklinika je spoj ljekara sa velikim stručnim iskustvom i najsavremenije medicinske opreme, tako da pacijenti dobijaju kompletnu uslugu prema svjetskim standardima.

Plava Poliklinika je i prva privatna zdravstvena ustanova koja je u Federaciji BiH sklopila ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo o pružanju CT i MRI pretraga, uz zdravstvenu knjižicu i tako skratila liste čekanja. Teleradiologija - telekomunikacija Teleradiologija ili postavljanje dijagnoze na daljinu, uz pomoć rentgenskih i snimaka (CT) predstavlja jednu od savremnenijih metoda koja se primjenjuje u Plavoj poliklinici. Referirajući se na svjetske i regionalne standrade, Plava poliklinika je i uvela metode Teleradiologije; Koristeći nova telekomunikacijska rješenja, a uvažavjući vrijeme i potrebe naših pacijenata, nastojimo da se u rekordnom roku završe ove ekspertske radiološke analize, a što je u suštini i koncept našeg cjelokupnog rada.

Set različitih medicinskih pretraga koje se mogu obaviti za jedan dan u Plavoj Poliklinici nedostižan je izazov i za razvijene zemlje zapadne Evrope.

U Plavoj Poliklinici se radi preko 1000  (hiljadu) zdravstvenih pretraga!

Plava poliklinika je danas tehnološki najmodernije opremljena zdravstvena ustanova u BiH, gdje rade najeminentniji stručnjaci iz različitih oblasti medicine, primarijusi, profesori, docenti, magistri... U Plavoj poliklinici Tuzla su od jutarnjih sati odmah je dostupno tri specijaliste interne medicine, kardiolog, dva ginekologa, radiolog, specijalista medicine rada....

Izdvojićemo neke od naših usluga: najsavremenije i specifične laboratorijske pretrage- imunologija, svi specijalistički pregledi, kao i sve vrste ljekarskih uvjerenja...

U Plavoj Poliklinici se izvode sofisticirane radiološke pretrage na:

  • 64 slajsnom CT-u (koronarografija, virtualna kolonoskopija).
  • MRI 1.5T (MRI angiografija, MRI enteroskopija, MRCP, MRI dojke)
  • Digitalni RTG, mamografija, denzitometrija
  • Ekspertni UZ pregledi (2D/4D UZ srca, UZ abdomena, CDU svih krvnih sudova, UZ štitnjače).
  •  2D/3D/4D ekspertni ultrazvuk u trudnoći (kombinovani screening i organ screening sa FMF London licencom )

Posebno značajno za naše klijente: Za isti dan do prave dijagnoze!

Velika prednost u našem radu je multidisciplinarnost, naši specijalisti sa velikim entuzijazmom, zajedno, rješavaju zdravstvene probleme jednog pacijenta, uz veliku stručnost i ogromnu posvećenost!  

Novost: Kardiološka ambulanata: Idemo i korak dalje,u jednom danu možete obaviti sve! Internistički i kardiološki pregled, 2D ultrazuk srca, 4D ultrazuk srca (prvi u BiH), 24h holtermonitornig, ergometrija, troponini...; CT koronarografija

- Gastroenterološka ambulanta (gastroskopija/kolonoskopija) - Ginekološka ambulanta....

Jedinstven koncept u BiH predstavljaju VIP preventivni pregledi: Kako smo već naveli da za jedan dan možemo odraditi veliki broj zdravstvenih pretraga, dodatno smo omogućili i ugodan boravak, u posebno namijenjenoj sobi sa doručkom,TV-om, internetom i masažom .

Rezultati kliničke prakse Plave poliklinike publiciraju se u recentnim časopisima / Current contest (CC).

Naši klijenti znaju zašto dolaze upravo u Plavu polikliniku Nema lutanja, Plava poliklinika ima sve na jednom mjestu! Uvjerite se zašto iz dana u dan imamo sve više zadovoljnih klijenata.

 

slika

Prim. Dr. Džemil Hujdurović

spec. ginekologije i akušerstva, ultrasoničar, dr porodične medicine.

slika

Prim. Dr. Senada Hujdurović

spec. interne medicine, kardiolog, ultrasoničar, dr porodične medicine.

Foto galerija

Nova usluga u našoj poliklinici. VIP pregled kao što samo ime kaže tretira veoma važnu personu...
VIP tretman
VIP tretman
VIP tretman
VIP tretman
VIP tretman
VIP tretman