bsen
Zakažite svoj termin na vrijeme...
Tuzla +387 35 393 666
Sarajevo +387 33 463 888
Zakažite svoj termin na vrijeme... Tuzla +387 35 393 666 | Sarajevo +387 33 463 888

Poštovani pacijenti, naša poliklinika u Tuzli i Sarajevu zapošljava vrhunski kadar sve u cilju da pružimo kvalitetnu uslugu svim našim pacijentima. - Prim. Dr. Senada Hujdurović

slika

Prim. Dr. Senada Hujdurović

spec. interne medicine, kardiolog, ultrasoničar, dr porodične medicine.

slika

Prim. Dr. Džemil Hujdurović

spec. ginekologije i akušerstva, ultrasoničar, dr porodične medicine.

slika

dr. Ahmed Hujdurović

doktor porodične medicine, ultrasoničar, specijalista interne medicine,subspecijalista kardiolog

slika

Mr.sci.dr. Dženita Kurtćehajić

doktor porodične medicine, ultrasoničar, speci.ginekologije i akušerstva

slika

Mr. sci. dr. Admir Kurtćehajić

spec. interne medicine, ultrasoničar, endoskopista
(Sarajevo i Tuzla)

slika

Prim.dr. Fatima Klempić- Dautbašić

spec. ginekologije i akušerstva, subspec.fetalne medicine i obstetricije

slika

Dr Edinka Uzunić

Specijalista radiologije

slika

Prim.dr. Aida Drljević

Spec. oftalmologije

slika

Dr. Milan Novaković

Specijalista ginekologije i akušerstva

slika

Merisa Hodžić

Dipl.ekonomista

slika

Emir Bukvić

Medicinski tehničar

slika

Dr. Džemal Garagić

specijalizant medicine rada

slika

Dr. Nejra Hodžić

specijalizant oftalmologije

slika

Nurdina Omerović

Dipl. psiholog

slika

Prim. Dr. Josip Hudić

Neuropsihijatar

slika

Prim. Dr Taib Smajlović

Specijalista medicine rada

slika

Prim. dr Sabit Begić

Specijalista interne medicine

slika

Adnan Bajramović

Dipl. psiholog

slika

Selma Jaganjac

Dipl. inžinjer medicinske radiologije

slika

Šemso Herić

Dipl. inžinjer medicinske radiologije

slika

Emir Halilović

Dipl. inžinjer medicinske radiologije

slika

Sanita Topčagić

Dipl. inžinjer medicinske radiologije

slika

Inela Junuzovic

Dipl. biolog

slika

Hana Hujdurović

Dipl. ekonomista

slika

Saliha Bjelkić

Bachelor biohemije i fiziologije

slika

Aldijana Dautbašić

Bachelor biohemije i fiziologije

slika

Safura Hodžić

Ekonomski tehničar

slika

Indira Taletović

Medicinska sestra

slika

Edina Horozić

Medicinska sestra

slika

Nihada Deronjić

Medicinska sestra

slika

Medisa Hasanović

Medicinska sestra porodične medicine

slika

Adina Zaimović

Medicinska sestra porodične medicine

slika

Ajša Kadić

Medicinska sestra porodične medicine

slika

Jasminka Hrustić

Gin. akušerska sestra, kozmetičar, M. sestra porodične medicine

slika

Emina Atić

Medicinska sestra

slika

Hedija Alihodžić

Medicinska sestra

slika

Mirela Dardagan

Medicinska sestra

slika

Adel Delić

Medicinski tehničar