Surgery

Hirurški tretmani
Plavapk

Hemorrhoid surgery

Hemoroidi su jedan od najčešćih zdravstvenih problema savremenog čovjeka. Smatra se da svaka druga osoba poslije pedesete godine života ima probleme s hemoroidima, najčešće u

Saznaj više »