fbpx

O meni

Birajmo red, rad i mir!

Birajmo red, rad i mir!

Oduvijek sam vjerovala u dobro u ljudima, u mome srcu plamti Iskra ljubavi prema domovini, mojoj, našoj Bosni i Hercegovini!
Bogatstvo Bosne i Hercegovine je u prekrasnom religijskom pejzažu, zbog čega “moji” i “naši” neće biti dio mog vakubalura. Mogu samo reći da su ljudi, građani Bosne i Hercegovine moj narod, neovisno o vjeri. Bog nam svima sudi, a ja svoje mišljenje o ljudima formiram na osnovu njihovih djela , ne po religijskom opredjeljenju.
Nisam za “samo svoje”, niti sam za komunizam koji odavno ne postoji u realnosti. Ja sam za RED, RAD I MIR!

Vrijeme je za promjenu!

Vrijeme je!
Vrijeme je da birate sposobne a ne podobne. Vrijeme je da birate ljude umjesto političara. Vrijeme je da birate ljude koji su se ostvarili i koji žele da vrate zajednici a ne da otimaju od nje. Vrijeme je da zajednički pokušamo zaustaviti trend odlaska mladih. Vrijeme je da kreiramo takvo okruženje u kojem mladi žele pokrenuti vlastiti biznis na području TK, a na nama je da ih podržimo i budemo njihov vjetar u leđa.


O meni

Rođena sam 1984. god. u Zvorniku, BiH. Osnovnu školu završila sam u Njemačkoj (Zilpih), a srednju medicinsku školu u Tuzli 2002/03 god, BiH. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2009. god. Stručni ispit 1 za samostalno obavljanje djelatnosti doktora medicine položila sam u Banja Luci, BiH 2009. god. Školske 2009/10. upisala sam Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kao ljekar primarne prakse od 2009. god. bila sam zaposlena u ZU Plava Poliklinika Tuzla – Sarajevo.

Trenutno radim kao specijalista ginekologije i akušerstva, u multidisciplinarnoj specijalnoj bolnici “PLAVA MEDICAL GROUP” sa poliklinikom u Tuzli. Završila sam školu ultrazvuka abdomena i školu ultrazvuka dojke 2009 god. u Tuzli. 2010. god, obavila sam edukaciju za ljekara porodične medicine (PAT program u trajanju od 1 godine.) 2011 god. završila sam bazičnu školu ultrazvuka iz oblasti ginekologije i akušerstva u Tuzli, iste godine završila IAN Donald tečaj ultrazvuka iz oblasti ginekologije i akušertva u Zagrebu. 2012. god u Londonu (Velika Britanija) obavila edukaciju iz FMF-a (fetal medicine foundation) „napredni kurs ultrazvuka u akušerstvu“ 2013 god. u Bon-u ( Njemačka) obavila edukaciju „colordopler u trudnoći“ u univezitetskom kliničkom centru Bonn, Njemačka.

2013. god, u Zagrebu, obavila sam edukaciju 3D-4D ultrazvučne dijagnostike iz ginekologije i akušerstva. Posjedujem licencu za fetalni skrining „Fetal medicine foundation“. U toku radnog angažmana učestvovala sam na raznim stručnim sastancima, kongresima, konferencijama i radionicama. Trenutno sam na subspecijalizaciji iz humane reprodukcije i liječenja neplodnosti u Mariboru. 

 

Ciljevi kandidature

Smatram da su stub svake države: Mladi, Školstvo, Zdravstvo i Sudstvo

Na listi mojih prioriteta biće zaštita prava mladih ljudi, u cilju kreiranja podsticajnog ambijenta koji će spriječiti odlazak naših mladih talenata van Bosne i Hercegovine, a ujedno biti i podsticajan za povratak mladih koji su zbog edukacije otišli u inostranstvo.

Svaka jaka država počinje sa izrazito dobrim sistemom obrazovanja. Moj cilj je da utičem na to da se direktori škola ne biraju po političkim osnovama, nego po tome koliko su doprinijeli u uspostavljanju kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog sistema. Sistem obrazovanja mora biti politički neovisan jer želimo jačati državu.

Zalagaću se za javno-privatno partnerstvo u sektoru zdravstva, kako bi se uspostavio funkcionalniji i kvalitetniji zdravstveni sistem koji će pružiti potpunu uslugu svim pacijentima. Fokus ne smije biti samo na liječenju. Moramo se opredijeliti za prevenciju i imati bolje programe preventivnih pregleda. Trebamo stvoriti ambijent u kojem će pacijent birati zdravstvenu ustanovu u kojoj se želi pregledati, kako bi svima pacijent i njegovo zadovoljstvo bili prioritet, a također i zdravstveni radnici.

Bijela kuga je problem koji u Bosni i Hercegovini poprima sve veće razmjere. Kao specijalista ginekologije i akušerstva i subspecijalizant humane reprodukcije, zalagati ću se za parove koji se bore protiv neplodnosti. Moramo imati bolja rješenja za tu izrazito osjetljivu kategoriju. Trebamo razgovarati o planiranju trudnoće i porodice. Planiram se zalagati i za popravljanje socio-ekonomske situacije na našem kantonu kako bismo stimulisali osnivanje porodica.

Zalagati ću se da pravosudni sistem bude po mjeri svakog građanina. Moramo vjerovati da je sistem pravedan, kako bismo imali jaku i stabilnu državu. S obzirom da lično nisam educirana u ovom polju, potražiti ću najkvalifikovanije savjetnike iz oblasti prava koji drže do moralnih vrijednosti i integriteta naše domovine.

Promjena počinje sa nama!

Promjena počinje sa nama!