Konkurs za posao

K O N K U R S za poziciju Menadžera klinike – 3 izvršioca: Osnovne odgovornosti i zadaci: Obezbjeđenje efektivnog, efikasnog i profitabilnog poslovanja, Obezbjeđenje kvalitetne usluge u skladu sa standardima Uspostavljanje novih i održavanje postojećih kontakata i saradnje sa poslovnim partnerima, Održavanje pozitivnog imidža klinike i praćenje aktuelnih trednova u zdravstvenom sektoru, Koordinirancija između […]