Prevencija karcinoma dojke

Drage naše potencijalne klijentice, zadajte sebi ciljeve i započnite s malim promjenama. Svaki korak u cilju sprečavanja rizika razvoja i ranog otkrivanja raka dojke višestruko se isplati. Cilj svih preventivnih pregleda dojke je pronaći tumor u najranijoj fazi razvoja, kada je njegovo izlječenje gotovo 100%. U našoj klinici možete uraditi ultrazvuk dojki, mamografiju i MRI […]

Rentgen

Novi, digitalni RTG aparat daje bolji kvalitet slike, manja je doza zračenja, prilagođen je i za osobe sa posebnim potrebama, postoji mogućnost korigovanja snimaka i mogućnost snimanja više regija istovremeno. slike su spremni za gledanje i obradu na konzoli u nekoliko sekundi Wi-Fi detektor omogućuje slobodan raspored jedna kompaktna konzola kontrolira sve funkcije obradu slike […]

Cjenovnik radioloških usluga

Slajsni CT Cijena KM CT Glave 150,00 CT Glave sa kontrastom 200,00 CT PNS 150,00 CT PNS sa kontrastom 200,00 CT Kičme jedan dio nativno 150,00 CT Kičme jedan dio s kontrastom 200,00 CT Abdomena 300,00 CT Abdomena i Karlice 550,00 CT Karlice 300,00 CT Toraxa 300,00 CT Koronarografija 600,00 CT Piramida TEMP kosti nativno […]