Biohemijske analize mogu da ukažu na mnoge poremećaje u organizmu i na žarišta u pojedinim organima.

Laboratorijski pregled krvi je jedan od najvažnijih pokazatelja stanja organizma. Kada smo bolesni, ovom analizom se otkriva gde je žarište, ali i kad ne postoje jasni simptomi, krvna slika i biohemijski parametri mogu da ukažu na tinjajuću, još nerazjašnjenu tegobu. 

S / UREA
S / KREATININ
S / MOKRAĆNA KISELINA
S / BILIRUBIN TOTALNI
S / BILIRUBIN DIREKTNI
S / PROTEINI UKUPNI
S / ALBUMIN
S / OSMOLALNOST