bsen

U Plavoj Poliklinici pacijenti pored spermiograma, mogu obaviti i specijalne testove:

  • Halosperm test (utvrđivanje DNA fragmentacije spermatozoida)
  • delecije na y hromozomu.

Prednost imaju pacijenti koji imaju neki vid problema vezanog za plodnost.

Sve navedene pretrage koje inače koštaju 700 KM, za prvih 30 odabranih pacijenata iznositi će 100KM u svrhu naučno istraživačkog rada.

Svi zainteresovani pacijenti više informacija mogu dobiti u razgovoru sa našim embriologom na broj telefona: 035 393 111.